Formularz zgłoszeniowy

Wstęp

Drogi uczniu, drogi Studencie!

Wypełniając ten formularz rozpoczniesz procedurę ubiegania się o stypendium edukacyjne Fundacji Śnieżki Twoja Szansa. Pamiętaj, aby podawać wyłącznie dane zgodne ze stanem faktycznym. Jeśli pozytywnie przejdziesz wstępny etap rekrutacji, wówczas poprosimy Cię o przedstawienie dokumentów potwierdzających zadeklarowane przez Ciebie informacje (np. osiągnięcia i dochody).

Zanim wypełnisz formularz prosimy Cię o informację dotyczącą Twojego wieku.

  Twoje dane

       Dane rodzica/prawnego opiekuna, który w imieniu dziecka ubiega się o stypendium

          Dane ucznia

             Edukacja

             Podaj informację dotyczącą Twojej szkoły/ uczelni

             Aktualnie jestem:

                        jeśli studiujesz więcej niż jeden kierunek

                           Podaj informację dotyczącą szkoły do której uczęszcza kandydat

                           Aktualnie moje dziecko jest:

                                  Osiągnięcia i cel

                                  Średni dochód netto

                                  1. Pobory/ pensja/ własna działalność gospodarcza

                                  2. Zasiłek pielęgnacyjny

                                  3. Zasiłek stały

                                  4. Zasiłek rodzinny

                                  5. Zasiłek okresowy przyznawany na więcej niż 3 miesiące

                                  6. Świadczenie pielęgnacyjne

                                  7. Zasiłek z tytułu samotnego wychowania dziecka

                                  8. Zasiłek z tytułu opieki nad dzieckiem w okresie korzystania z urlopu wychowawczego

                                  9. Zasiłek z tytułu wych. dziecka w rodzinie wielodzietnej

                                  10. Zasiłek z tytułu kszt. i reh. dziecka niepełnosprawnego

                                  11. Zasiłek z tytułu podjęcia przez dziecko nauki w szkole poza miejscem zamieszkania

                                  12. Zasiłek dla bezrobotnych

                                  13. Zasiłek przedemerytalny

                                  14. Świadczenie emerytalne/rentowe

                                  15. Zaliczka alimentacyjna

                                  16. Alimenty zasądzone sądownie i do ręki

                                  17. Dochód gospodarstwa rolnego

                                  18. Dodatek mieszkaniowy

                                  19. Inne świadczenia

                                     Średni dochód netto rodziny / miesiąc (pole podlicza się automatycznie, po uzupełnieniu formularza)

                                     Ile członków rodziny pozostaje we wspólnym gospodarstiwie domowym?

                                     Średni dochód netto na członka rodziny/ miesiąc (pole podlicza się automatycznie, po uzupełnieniu formularza)

                                     Zgody

                                     Informacja dotycząca przetwarzania danych osobowych

                                     Administratorem danych osobowych jest Fundacja Śnieżki Twoja Szansa; siedziba Fundacji: 39-207 Brzeźnica, ul. Dębicka 44 (dalej: „Fundacja Śnieżki Twoja Szansa” lub „Fundacja” lub „Administrator”)

                                     czytaj więcej +

                                     Wyślij zgłoszenie

                                      Sprawdź skrzynkę mailową i zakończ proces weryfikacji, aby Twoje zgłoszenie zostało przyjęte do rozpatrzenia.

                                      Formularz wysłano

                                      Sprawdź skrzynkę mailową i zakończ proces weryfikacji, aby Twoje zgłoszenie zostało przyjęte do rozpatrzenia.