NasiPodopieczni

proteges-img

Filip Drozd


Filip urodził się 18 listopada 2014r. Zaraz po porodzie stwierdzono u niego wrodzoną, złożoną wadę serca, Zespół Fallota,  Zespół Di George’a, atrezją zastawki tętnicy płucnej, agenezją pnia tętnicy płucnej, ciężkie zwężenia proksymalne odcinków tętnic, niedomykalność zastawki trójdzielnej i aortalnej I stopnia, niedobór masy ciała i wzrostu, małogłowie, opóźnienie rozwoju psychomotorycznego, zeza zbieżnego, niedowidzenie oraz głęboki niedosłuch. Jest po trzech poważnych operacjach serca, operacji zamknięcia przetoki tętnicy i żyły udowej oraz przepukliny pachwinowej prawostronnej, a także wielu innych zabiegach.  Filip nie mówi, a od września 2018r. nosi aparaty słuchowe. Dziecko jest pod stałą opieką: Światowego Centrum Słuchu Instytutu Fizjologii i Patologii Słuchu w Kajetanach. Filip uczęszcza do przedszkola terapeutycznego, na zajęcia rehabilitacyjne, ruchowe, sensoryczne, neurologopedyczne, surdologopedyczne, psychologiczne oraz pedagogiczne. Czeka go jeszcze szereg operacji oraz ciągła rehabilitacja.

Bardzo prosimy o pomoc dla Filipa!

Filipowi można pomóc dokonując wpłaty na konto:

Fundacja Śnieżki Twoja Szansa ING Bank Śląski oddział w Dębicy 46 1050 1562 1000 0024 4701 6201 Tytułem: „Filip Drozd” .

Przekazanie 1% podatku dla Filipa

Aby przekazać 1% podatku dla Filipa należy w formularzu PIT wpisać KRS 0000231088, a w rubryce „Informacje uzupełniające - cel szczegółowy 1%” wpisać „Filip Drozd”

Wpłaty zagraniczne

SWIFT: INGBPLPW
PL 46 1050 1562 1000 0024 4701 6201