O nas

Jesteśmy organizacją pożytku publicznego, istniejącą od 2005 roku. Naszym fundatorem jest Fabryka Farb i Lakierów Śnieżka SA. Prężnie rozwijając swoją działalność staliśmy się organizacją, która wspiera realizowaną przez Śnieżkę strategię działalności społecznej, będącą elementem działań jakie firma realizuje na rzecz zrównoważonego rozwoju.

Jako Fundacja nasze działania realizujemy głównie lokalnie, adresując je szczególnie do dzieci i młodzieży. Kluczowymi obszarami naszej działalności są:

stypendia

Edukacja

Szeroko pojęte działania edukacyjne realizujemy zarówno poprzez autorskie inicjatywy i programy społeczne (m. in. „Mały Świat Dużego Pieniądza”), jak i wspierając w tym obszarze szkoły, czy inne jednostki prowadzące działalność oświatową, kulturalną lub sportową. Od lat angażujemy się we współfinansowanie wielu cennych inicjatyw, rozwijający dzieci i młodzież w wielu dziedzinach (m.in. konkursy, olimpiady, czy zawody sportowe).

stypendia

Ochrona zdrowia

Nasze działania na rzecz ochrony zdrowia to pomoc osobom przewlekle chorym i niepełnosprawnym, m.in. poprzez dofinansowywanie kosztów leczenia, czy rehabilitacji (np. zakup leków, koszty operacji, rehabilitacji, różnego rodzaju terapii, a także zakup wózków inwalidzkich, protez, aparatów słuchowych). Pod swoimi skrzydłami mamy kilkudziesięciu podopiecznych, którzy od lat korzystają z tej formy wsparcia.

Dzięki Fundatorowi, FFiL Śnieżka SA, który nie tylko wspiera nasze cele statutowe, ale też finansuje bieżącą działalność, wszystkie środki, jakie pozyskujemy od darczyńców możemy przeznaczać na pomoc podopiecznym. Nie pobieramy żadnych opłat ani prowizji.W roku 2019 FFiL Śnieżka SA przekazała Fundacji Śnieżki Twoja Szansa na cele statutowe kwotę 350 tys. PLN, natomiast w roku 2020 przekazana kwota wynosiła 210 tys. PLN.

Statut

Zapraszamy do zapoznania się z treścią statutu naszej fundacji.

Polityka ochrony dzieci przed krzywdzeniem

Zapraszamy do zapoznania się z treścią Polityki ochrony dzieci przed krzywdzeniem.

Zarząd i pracownicy

Zarząd fundacji

foto

Aleksandra Małozięć

Prezes Zarządu

foto

Agnieszka Węgrzyn

Członek Zarządu

foto

Sławomir Wilkos

Członek Zarządu

foto

Piotr Drogoń

Członek Zarządu

Pracownicy fundacji

foto

Lucyna Gajdek

Księgowa Fundacji

foto

Natalia Sztorc

Asystentka Zarządu

foto

Dorota Janiga

Specjalista
ds. Projektów Edukacyjnych

Rada fundacji

foto

Witold Waśko

Przewodniczący Rady

foto

Anna Mikrut

Członek Rady

foto

Joanna Wróbel-Lipa

Członek Rady

foto

Izabela Chmiel

Sekretarz Rady