p4
p6
p3

Aktualności

Informacje na temat programu „Mały Świat Dużego Pieniądza”


5 maja 2020

Pandemia choroby COVID-19 i jej skutki mają wpływ również na nasz program „Mały świat dużego pieniądza”. Zgodnie z informacją przekazaną już wszystkim szkołom biorącym udział w projekcie, kierując się troską o bezpieczeństwo jego uczestników oraz mając na uwadze działania i rekomendacje wydawane przez organy administracji, jesteśmy zmuszeni zawiesić jego realizację.

Na naszą decyzję wpłynęły m.in. przewidywania jednostek naukowych w zakresie dalszego rozwoju epidemii, a także już pojawiające się pierwsze informacje o planowanych rekomendacjach Ministerstwa Zdrowia, które mają dotyczyć wyjazdów grupowych. Ponadto, ze względu na brak zajęć dydaktycznych w szkołach, niemożliwe jest również prowadzenie zajęć realizowanych w ramach programu.

Panujące obostrzenia w połączeniu z poczuciem odpowiedzialności za uczestników uniemożliwiają na ten moment wskazanie daty ewentualnego wznowienia projektu. Będziemy monitorować sytuację na bieżąco i poinformujemy szkoły oraz pozostałych naszych partnerów, gdy sytuacja ulegnie zmianie.

Jednocześnie będziemy prowadzić działania, aby jeszcze w tym roku szkolnym przekazać uczniom uczestniczącym w projekcie upominki oraz certyfikaty uczestnictwa. W przypadku pytań w tym zakresie zapraszamy do kontaktu telefonicznego.